TÜBİTAK 2237-A
Meme Kanseri Cinsiyet Dinlemiyor. Korkma, Farkında Ol, Geç Kalma!
4-5-6 Mart 2024


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Amaç

Meme kanseri, insidansı ve mortalitesi açısından kadınlarda sık görülen bir kanser türü olup kadın sağlığını etkileyen, küresel bir halk sağlığı sorunudur. 2020 yılında tahmini olarak 2,3 milyondan fazla vaka olduğu, 685.000 kadının meme kanseri nedeniyle öldüğü bildirilmiştir. Meme kanserinin gelecekteki yükünü değerlendiren çalışmada, 2040 yılında vaka oranlarının %40 artacağı ve 3 milyondan fazla yeni vaka olacağı, meme kanserine bağlı ölümlerin ise %50 artarak 1 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise meme kanseri prevalansı yüz binde 45,6 olmakla birlikte kadınlarda mortalite sayısı 4264’tür. Son yıllarda meme kanseri kadınlar arasında en yaygın ikinci kanser ölüm nedenidir ve kadın sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Bu nedenle tanı, tedavi ve korunma açısından birçok araştırmaya konu olmaya devam etmektedir.

Meme kanseri kadınlarda yaygın görülmekle birlikte erkeklere de meme kanseri teşhisi konulabilmektedir. Yaşam boyu meme kanseri riski 8'de 1 olan kadınlarla karşılaştırıldığında, erkeklerde bu risk yaklaşık 800'de 1'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022'de erkeklerde tahminen 2710 yeni invazif meme kanseri vakası ortaya çıkacağı ve 530'unun meme kanseri nedeniyle ölebileceği bildirilmiştir. Kadınlarla benzer belirti ve semptomlar göstermesine rağmen, erkek meme kanseri, farkındalık eksikliği ve erkeğe özel tarama protokolleri nedeniyle sıklıkla fark edilmemektedir. Meme kanseri erken tanı ile önlenebilir bir hastalıktır. Meme kanseri hem kadınlarda hem erkeklerde mortalitesinin yükselmesinin nedenlerinden biri meme kanseri konusunda bilgi düzeyinin ve farkındalığının yetersiz olmasıdır. Bunun yanı sıra bilgi eksikliği, sosyal faktörler, ruhsal bozukluklar, meme kanseri tanısı korkusu, kültürel engeller, farkındalık eksiklikleri ve olumsuz tutumlar kadınların kanser taramalarına katılımlarını engelleyen durumlardır. Bu bağlamda, meme kanserinden korunmada birincil ve ikincil korunma önlemlerine ilişkin sağlık eğitimleri verilerek, tarama programlarının önemi vurgulanmalıdır. Bu yüzden erken tanı ile hastalık maliyetlerini azaltmak için konuyla ilgili davranış değiştirici eğitimlerin yapılması gerekmektedir. Ülkelerin ekonomisine ciddi bir yük getiren meme kanserinin önlenmesi ülkelerin kalkınması ve sağlıklı toplumların oluşması için önem arz etmektedir.

On Birinci Kalkınma Planı’nda kadınlara yönelik “603.1. Ülke genelinde kanser tarama programına uygun hedef gruptaki kadınların programa katılımlarının artırılması için farkındalık çalışmaları yapılacaktır” hedefi yer almaktadır. Bu doğrultuda, planlanan bir meme kanseri farkındalık eğitimi, katılımcılara birçok konuda farkındalık kazandırabilir. Planlanan bu etkinlik ile kadınların sağlığını korumak ve geliştirmek için meme kanseri ile ilgili risk faktörleri, erken tanı ve tarama yöntemleri, KKMM, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirilerek kadınlarda meme kanseri farkındalığının arttırması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu proje önerisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri arasında yer alan sağlıklı ve kaliteli yaşam ve nitelikli eğitim hedef başlıkları ile uyumludur.

Kapsam

Bu etkinlik kapsamında, meme kanseri ile ilgili konular derinlemesine incelenerek, meme kanserinin risk faktörleri, erken tanı ve tarama yöntemleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri gibi konulara değinilecektir. Eğitim programı teorik olarak interaktif eğitim yöntemiyle meme kanseri hakkında bilgi ve farkındalığını artırmak isteyen yurt içinde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri kapsayacaktır.

Program süresi toplam 14 saat, 3 gün olarak planlanmıştır.

Belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde;

1. Meme kanseri ile ilgili konularda genel farkındalığı artırmak ve bu konularda çalışmanın önemini vurgulamak,

2. Meme kanserinin değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri hakkında bilgi vermek,

3. Meme kanseri erken tanı ve tarama programları ile mortalitenin azaltılması ve bu konuda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik önlemleri incelemek,

4. Meme kanserinin erken ve geç dönem belirtilerini anlatmak,

5. Meme kanserinde güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek

etkinliğin hedeflerini oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, meme kanseri farkındalık eğitimi ile kadınlar, meme kanseri ile ilgili risk faktörleri, erken tanı ve tarama yöntemleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında farkındalık kazanarak, daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Eğitimlerin etkisi, meme kanseri farkındalığının artırılmasına yardımcı olacak, daha hazırlıklı ve bilinçli bir toplum yaratmak suretiyle daha yaygın hale gelebilir.


Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik programı 3 gün olarak belirlenmiştir. Tüm eğitimler online olarak yapılacaktır. Online eğitimlerde üniversitenin MS-Teams altyapısı kullanılacaktır.

Etkinlik Programı için tıklayınız...


Eğitmenler

Prof. Dr. Arzu TUNA - İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Prof. Dr Hakan HARPUTLUOĞLU - İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Meriç Emre BOSTANCI - Sivas Numune Hastanesi, Cerrahi Onkoloji
Doç. Dr. Seyhan SARITAŞ - Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Serdar SARITAŞ - Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya Tıbbi Biyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin OKUTAN - Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Handan AKALIN - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Arzu TUNA - İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Prof. Dr Hakan HARPUTLUOĞLU - İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Didem GÜLERYÜZ - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilişim Sistemleri
Doç. Dr. Meriç Emre BOSTANCI - Sivas Numune Hastanesi, Cerrahi Onkoloji
Doç. Dr. Seyhan SARITAŞ - Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNEŞ (Proje Yürütücüsü) - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Arzu TUNA - İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Prof. Dr Hakan HARPUTLUOĞLU - İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Meriç Emre BOSTANCI - Sivas Numune Hastanesi, Cerrahi Onkoloji
Doç. Dr. Seyhan SARITAŞ - Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Serdar SARITAŞ Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya Tıbbi Biyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin OKUTAN - Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Handan AKALIN - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNEŞ (Proje Yürütücüsü) - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

Bu etkinlik için katılımcı profili, meme kanseri hakkında bilgi ve farkındalığını artırmak isteyen yurt içinde öğrenim gören ön lisans, lisans öğrencilerinden oluşması planlanmıştır. Etkinliğin temel amacı, meme kanseri ile ilgili risk faktörleri, erken tanı ve tarama yöntemleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirilerek kadınlarda meme kanseri farkındalığının arttırılmasıdır. Kontenjan 50 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Başvurular https://bayu2237.bayburt.edu.tr/saglik2 adresindeki başvuru formu aracılığı ile yapılacaktır. Başvuru yapan ilk 50 kişi, asil olarak seçilecektir. Bununla birlikte, sonraki 10 öğrenci yedek liste ilan edilecektir. Yedek listedeki kişiler, asil listedeki kişilerin herhangi bir sebeple programa katılamaması durumunda etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.

Etkinliğe katılmak için Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.


Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNEŞ
Bayburt Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
E-Posta: huseyingunes@bayburt.edu.tr