TÜBİTAK 2237-A
BESLENME VE DİYETETİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
13-14 Kasım 2023


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Amaç

Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde aşırı ve hatalı beslenmeden kaynaklanan bozukluklar yüzünden insanlar yaşamlarını erken yaşlarda yitirmekte veya çalışamaz duruma gelmektedirler. Bunun sonucunda, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları, insanların sağlığını bozan etmenlerin başında yer almaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarının nedenlerinden biri, beslenme bilgisinden yoksunluktur. Beslenme bilgisi, bireylerin, ailelerin ve toplumun beslenme durumları ve alışkanlıklarını etkileyen etmenlerden biridir. Bu etmen, başta yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarından en çok etkilenen büyüme çağındaki çocukların, onları büyüten annelerin, yaşlıların ve kalıtımsal olarak belirli hastalıklara yatkınlıkları olan bireyler olmak üzere her yaş ve cinsiyetteki insanların beslenmesi yönünden önemlidir. Bu nedenle, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarının önlenmesinde araçlardan biri, beslenme araştırması ve eğitimidir. Besin alımı ve bağırsak mikrobiyotası arasında da karşılıklı ve güçlü bir etkileşim olduğu kabul edilmektedir. İnsan bağırsaktaki mikroorganizmalar bazı vitaminlerin sentezini veya bazı besin bileşenlerinin degradasyonunu ve emilimini etkileyebilmektedir. Bu nedenle bireylerin sağlıklı beslenmenin yanı sıra sağlıklı mikrobiyatanın önemi konusunda da farkındalığının arttırılması gerekmektedir.

Sirkadiyen (biyolojik) ritim, tüm canlıların, dünyanın 24 saatlik döngüsünde oluşturduğu, yineleyen fiziksel etkenlere karşı gösterdikleri ışıkla aktive olan endojen bir ritimdir. Sirkadiyen ritim; günlük beslenme davranışı, uyku/uyanıklık ritminin düzenlenmesi, immün işlevler, büyüme faktörleri, sirkadiyen ritmi düzenleyen genler dahil olmak üzere pek çok genin ekspresyonu, doku büyümesi, DNA hasar tamiri, kan basıncı ve kalp işlevlerinin kontrolü, kan şekeri dahil glukoz ve enerji metabolizmasının ayarlanması, duygu durumunun sağlıklı sürdürülmesi, üreme fonksiyonlarının sürekliliği, mikrobiyotanın sağlıklı çalışması, nörovegetatif dengenin sağlanması gibi pek çok biyolojik işlev ile yakından ilgilidir. Son yıllarda sirkadiyen ritmin, besinlerle etkileşime girerek, vücut işlevlerini düzenleyeceğine dair kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bu alan, “krono-beslenme” olarak tanımlanmaktadır. Krono-beslenme, besin alımı ve biyolojik ritimlerin zamanlamasının sağlık, metabolizma ve beslenmeye olan etkisini içermektedir. Ayrıca beslenmenin (öğün bileşimi ve miktarı), sirkadiyen ritime etkisini de incelemektedir.

Yapay zeka, düşünce süreçlerini, öğrenme yeteneklerini ve bilgi yönetimini taklit etmek olan bir bilgisayar bilimi dalıdır. Beslenme ve diyetetik alanında yapay zeka uygulamaları oldukça yeni ve önemli bir alandır. Yapay zeka aracılığında farklı uygulamalar kullanımına uygulamalar sunulmaktadır. Bireysel beslenmenin öneminin anlaşılması, yapay zeka uygulamalarında artışa destek olmaktadır. Besin tercihleri ve diyetle alımın değerlendirilmesi gibi farklı uygulamaların sağlığın geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Araştırmacılar, besin tüketiminin değerlendirilmesi konusunda bazı zorluklar (besin tüketim sıklığını veya miktarını hatırlamak gibi) yaşayabilmektedir. Besin tüketimin değerlendirilmesinde kullanılan bazı uygulamalar bu zorlukların giderilmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda araştırmacıların işini kolaylaştırmakta ve geleneksel yöntemlere göre daha güvenilir sonuçlar sağlamaktadır. Yapay zeka uygulamalarının hem sağlığın geliştirilmesinde, hem de beslenme durumunun değerlendirmesi ve izlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Planlanan bu etkinlikler ile beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları ele alınarak, beslenmeyle ilişkili sağlık sorunlarını en aza indirmek için alınabilecek önlemleri ve uygulanabilecek politika, strateji ve yöntemlerin incelenecektir. İlgili konularda alanında uzman olan diyetisyenler tarafından tıbbi beslenme tedavisi konusunda beslenme ve diyetetik öğrencilerinin bilinç düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultudaki etkinliklerde, güncel konular olan her yönüyle mikrobiyota ve beslenme ilişkisi, popüler diyetlerin mikrobiyata üzerine etkisi, beslenmede yapay zeka uygulamaları ve hastalıkların tedavisindeki yeni ve sürdürülebilir beslenme stratejileri konularının incelenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu proje önerisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri arasında yer alan sağlıklı ve kaliteli yaşam ve nitelikli eğitim hedef başlıkları ile uyumludur. Bunun yanı sıra alanında uzman kişilerden eğitim alan öğrencilerin özgeçmişlerini güçlendirerek iş bulma imkanlarının arttırılması beklenmektedir.

Kapsam

Bu etkinlik kapsamında, mikrobiyota ve beslenme, popüler diyetlerin mikrobiyata üzerine etkisi, yapay zeka uygulamalarının beslenme ve diyetetik alanında kullanımı, tat algısının beslenme ve üzerine etkisi konularının derinlemesine incelenmesi ve çeşitli beslenme müdahaleleri gibi konulara değinilecektir. Bu kapsamda bu eğitim programı ile beslenme ve diyetetik alanında sorunlara güncel bilgi ve yaklaşımlara ihtiyaç duyan öğrencilere alanında uzman kişiler tarafından teorik olarak yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Program süresi toplam 15 saat, 2 gün olarak planlanmıştır.

Belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde:

  1. Sirkadiyen ritim ve beslenme ilişkisi ile ilgili konularda farkındalığı artırmak ve bu konularda çalışmanın önemini vurgulamak, sirkadiyen ritim ve hastalık ilişkisi üzerine bilgi düzeyini arttırmak,,
  2. Popüler diyetlerin mikrobiyata komposizyonu üzerine etkisinin detaylı olarak incelemek,
  3. Besin tercihleri ve diyet alımının değerlendirilmesinde kullanılan yapay zeka uygulamalarının beslenme alanında öneminin incelenmesi, geleneksel yöntemler ile karşılaştırarak bu konu üzerinde farkındalığı artırmak ve bu konuda yapılacak araştırmalara zemin hazırlamak
  4. Tat algısının bireylerde seçiminin nasıl etkilediğini irdelemek etkinliğin hedeflerini oluşturmaktadır.
  5. Bununla birlikte, sağlık sorunlarını güncel beslenme yaklaşımları ile azaltarak ve alınabilecek önlemlere yönelik farkındalık kazandırarak, daha sağlıklı toplumlar oluşturabilir. Etkinliğin yürütücüsü, Bayburt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde görev almaktadır. Bu etkinlikteki rolü, bu alanda uzmanlaşmış ve geniş deneyime sahip öğretim üyelerini bir araya getirmektir. Bu kadro, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi’nde görev yapan alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.


Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik programı 2 gün olarak belirlenmiştir. Tüm eğitimler yüzyüze olacak şekilde planlanmıştır. Etkinlik yüz yüze yapılacağından, konaklama ihtiyacı bulunmaktadır. Eğitimciler için konaklama gideri talep edilmektedir. Etkinlik, Bayburt Üniversitesi Gökhan Budak Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Programı için tıklayınız...


Eğitmenler

Prof. Dr. Gül KIZILTAN - Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Doç. Dr. Feride AYYILDIZ - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İzzet ÜLKER - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KÖSE - Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Gül KIZILTAN - Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Doç. Dr. Feride AYYILDIZ - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Doç. Dr. Didem GÜLERYÜZ - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma CEBECİ - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İzzet ÜLKER - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KÖSE -Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Öğr.Gör. Seda ÇELİKEL TAŞCİ - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Arş.Gör. Esra GÜNAY - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Arş.Gör. Burçak TOK-Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

Bu etkinlik, beslenme ve diyetetik konularında bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen öğrenciler ve akademisyenler için tasarlanmıştır. Etkinliğin temel amacı, beslenme ve diyetetik alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Etkinliğe beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin ve akademisyenlerinin katılımı beklenmektedir.

Kontenjan 60 kişi ile sınırlandırılmıştır. 10 kontenjanın akademisyenler, 50 kontenjanın ise öğrenciler tarafından kullanılması planlanmıştır. Başvurular https://bayu2237.bayburt.edu.tr/saglık1 adresindeki başvuru formu aracılığı ile yapılacaktır.

Etkinliğe katılmak için https://bayu2237.bayburt.edu.tr/saglik1 adresinde yer alan Etkinlik Başvuru Formu doldurulup imzalayıp ve ilgili belgeleri (Transkript ve motivasyon mektubu) ekleyerek Arş. Gör. Esra GÜNAY'a 16 Ekim 2023 17.00'a kadar elden teslim edilmesi gerekmektedir.


Öğrenciler; motivasyon mektubu (Öğrencinin kendini tanıtan ve bu programa başvuru amacını anlatan, yapmış olduğu çalışma ve projelerin yer aldığı bir içeriğe sahip olmalıdır) ve transkript belgelerini başvuru formu aracılığı ile ileteceklerdir. Katılımcıların seçimi bu kriterler üzerinden gerçekleştirilecektir.


Başvuru belgeleri gönderildikten sonra öncelikle bir ön değerlendirme yapılacaktır. Bu aşamada, eksik belgesi olan veya gerekli şartları taşımayan adaylar etkinlik dışında tutulacaktır. Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, başvurular puanlama sistemi kullanılarak seçme kriterlerine göre değerlendirilecektir.


Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

• GANO: Genel not ortalaması 100 üzerinden değerlendirilecektir. Eğer öğrencinin notu 4'lük sistemde ise, YÖK not dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sistemdeki karşılığı hesaplanacaktır.


Toplam puanı en yüksek olan ilk 50 öğrenci, asil olarak seçilecektir. Bununla birlikte, sonraki en yüksek 10 puanlı öğrenciler de sırasıyla yedek liste olarak ilan edilecektir. Yedek listedeki öğrencilerin, asil listedeki öğrencilerin herhangi bir sebeple programa katılamaması durumunda etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma CEBECİ
Bayburt Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Tel: +90(458) 211 1153 dahili 1833
E-Posta: fatmacebeci[at]bayburt.edu.tr