TÜBİTAK 2237-A
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ DANIŞMANLIĞI
21 EKİM 2024 – 24 EKİM 2024


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) günümüzdeki giderek artan görülme sıklığı göz önünde alındığında, OSB olan bireylerin eğitimi sürecinde rol oynayan tüm paydaşların uyarlanmış beden eğitimi gibi bilimsel dayanağı olan müdahaleler konusunda yetkinliğinin aratılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda mevcut projede, mesleki yaşamlarında OSB olan bireylerle çalışma potansiyeli olan özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük bölümlerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerine OSB ve uyarlanmış beden eğitimi konularında bilgi, beceri ve araştırma motivasyonu kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki konuları içeren 14 saatlik ve 4 günlük bir eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitim programında genel olarak;

  • OSB (tanım, nedenler, yaygınlık ve sınıflandırma),
  • OSB olan bireylerin gelişim özellikleri,
  • OSB’de davranış yönetimi,
  • OSB ve bilimsel dayanaklı uygulamalar,
  • OSB’de motor beceri gelişimi,
  • Uyarlanmış beden eğitimi,
  • Bireyselleştirilmiş fiziksel eğitim programı,
  • Uyarlanmış beden eğitiminde akran öğretimi ve aile katılımı etkinlikleri yer almaktadır.

Proje uygulama sürecinde yer alan etkinlikler, Bayburt Üniversitesi Microsoft Teams alt yapısı üzerinden atölye çalışması şeklinde düzenlenecektir. Etkinlikler sırasında katılımcılara öncelikle Prezi uygulaması kullanılarak sunu yoluyla kuramsal bilgiler aktarılacak ardından uygulamalı videolar izletilecek ve son olarak karışlıklı etkileşime fırsat veren Kahoot uygulaması üzerinden soru-cevap etkinliği yapılacaktır. Projede yer alan tüm etkinlikler tamamlandıktan sonra, eğitim programı kapsamındaki tüm konulardan oluşan bir değerlendirme sınavı yapılacaktır. Sınavdan 70 geçer notu alan katılımcılar başarılı sayılacak ve katılımcılara proje yürütücüsü imzalı katılım sertifikası verilecektir.

Projede yer alan etkinlikler, Bayburt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görev yapan ve her biri kendi çalışma alanlarındaki etkinliklerden sorumlu olacak akademisyenler tarafından yürütülecektir. Katılımcıların proje süresince elde edecekleri deneyimler sayesinde OSB ve uyarlanmış beden eğitimi alanındaki bilgi, beceri ve araştırma motivasyonlarına katkı sunulacağı düşünülmektedir. Katılımcıların etkinlikler sonucunda öğrendikleri ve keşfettikleri bilgi ve becerileri gelecekte OSB olan bireylerle çalışma potansiyeli bölümlerindeki öğrencilere de yansıtmaları ve bu sayede proje kapsamında hedeflenen kazanımların yaygınlaşması bakımından bir çarpan etkisi oluşması beklenmektedir. Mesleki yaşamlarında OSB olan bireylerle çalışma potansiyeli olan katılımcıların OSB ve uyarlanmış beden eğitimi konusunda yeterliliklerinin gelişmesinin OSB olan bireyler ve aileleri üzerinde de olumlu etkileri olacaktır.


Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik programı 4 gün olarak belirlenmiştir. Tüm eğitimler çevrimiçi olarak yapılacaktır. Çevrimiçi eğitimlerde üniversitenin MS-Teams altyapısı kullanılacaktır. Bağlantı linkleri katılımcılar belirlendikten sonra katılımcılara iletilecektir.

Etkinlik Programı için tıklayınız...


Eğitmenler

Prof. Dr. Ekrem Levent İLHAN - Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ - Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Necdet KARASU - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU - Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Erkan YARIMKAYA - Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü
Doç. Dr. Seray Olçay GÜL - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Oğuz Kaan ESENTÜRK – Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ekrem Levent İLHAN - Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ - Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Necdet KARASU - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU - Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Erkan YARIMKAYA - Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü
Doç. Dr. Seray Olçay GÜL - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Oğuz Kaan ESENTÜRK – Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ekrem Levent İLHAN - Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ - Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Necdet KARASU - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU - Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Erkan YARIMKAYA - Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü
Doç. Dr. Seray Olçay GÜL - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Oğuz Kaan ESENTÜRK – Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Katılımcı Kriterleri

Projenin hedef kitlesini, mesleki yaşamlarında OSB olan bireylerle çalışma potansiyeli olan özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük bölümlerinde öğrenim gören 60 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Hedef kitlenin belirlenmesinde;

Yukarıda bahsedilen ölçütlere sahip 60’dan fazla sayıda katılımcının projeye başvurması halinde aşağıda sunulan, kanıta dayalı puanlama sitemi kullanılarak katılımcılar yukarıdan aşağıya doğru sıralanacaktır.

Katılımcı seçim sürecinde puanların eşit olması halinde, çalışmaya katılım ölçütleri göz önünde bulundurularak kura yöntemine başvurulacaktır. Etkinlik sürecinde katılımcı kaybına karşı ayrıca yedek katılımcılar da belirlenecektir.

Katılımcı başvuruları web sitesinde bulunan başvuru formunun yanı sıra yardımcı personelin mailleri üzerinden alınacaktır. Belirlenen katılımcılara etkinlikten 15 gün önce ulaşarak katılım durumları teyit edilecektir. Katılımcı belirleme süreci, proje yürütücüsü koordinatörlüğünde yardımcı personeller tarafından gerçekleşecektir.

Başvuru

Etkinliğe katılmak için 1 Ekim 2024 17.00'a kadar Google Formlar üzerinden Başvuru Formunu (Tıklayınız) doldurmanız gerekmektedir. Kanıtlayıcı belgeleri (Transkript ve TÜBİTAK 2209-A ARBİS çıktısı) form üzerinden yükleyebilirsiniz.


Süreçte merak ettiğiniz veya desteğe ihtiyaç duydunuz konular hakkında Öğr. Gör. Mehmet MEMİŞ (mehmetmemis@bayburt.edu.tr) ve Mehmet Asif ALAN’a (malan@bayburt.edu.tr) e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz.


Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Erkan YARIMKAYA
Bayburt Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tel: 0458 333 2027 (Dahili: 3202)
E-Posta: erkanyarimkaya@bayburt.edu.tr