TÜBİTAK 2237-A
Spor Bilimlerinde Güncel Teknolojiler ve Mobil Uygulamalar
11-12 Aralık 2023


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Amaç

Teknolojik gelişmeler, her alanla olduğu gibi sporda da güçlü bir etkileşim durumundadır. Sporun önemli bir öğesi olan rekabet, sporcular arasında yaşanan mücadelelerin ve spor aktivitelerini seyredenlerin izleme hazzının artmasına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda güncel teknolojik gelişmeler, spor bileşenlerini etkilemekte organizasyonların güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Spor içerisinde yaşanan rekabet koşulları dikkate alındığında, sporculara yapılan geri bildirimlerin rolü daha da artmaktadır. Her spor branşının ihtiyacı olan teknik, antrenman ve yarışma ekipmanları üreten teknolojik sektörün, üretim biçimini beklentiler doğrultusunda şekillendirmesi ve değiştirmesi de farklı teknolojik uygulamaların spor alanına hızlı bir şekilde güncellenmesini sağlamıştır. Spor bilimleri alanında atletik performansın iyileştirilmesinde ve sporcu yaralanmalarının en az seviyelere indirilmesinde teknolojik gelişmelerden faydalanmak elzem bir ihtiyaç durumuna gelmiştir.

Bu bağlamda bu bilimsel etkinlik projesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nde lisans eğitimi gören veya halen spor bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimine devam öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Projenin amacı, Spor Bilimleri alanında güncel teknolojik gelişmelerin ve Mobil Uygulamaların önemini vurgulayarak, güncel bilimsel araştırmalardan faydalanmak ve yeni araştırmalar için çalışma grupları oluşturmaktır.

Kapsam

Bu bilimsel etkinliğin kapsamı, spor uygulamalarında ve bilimsel araştırmalarda kullanılan teknolojik gelişmelerin eğitimi, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, maaliyetleri ve gelecekteki yerinin tartışılmasıdır. Tüm bunlara ek olarak, spor uygulamaları ve spor bilimleri özelinde geliştirilmiş mobil uygulamalarından(app) örnek verilmesi ve tartışılmasıdır. Bu kapsamda, güncel teknolojik gelişmeler ve mobil uygulamaların eğitimi verilecek, mevcut teknolojik gelişmelerden genç araştırmacıların nasıl yararlanacağı tartışılacaktır. Bu bağlamda benzer teknolojilere ilgi duyan katılımcılar ile çalışma grupları oluşturularak gelecekteki araştırmalar için genç araştırmacılara özel bir fırsat yaratılacaktır.

Proje Eğitimi Program süresi toplam 12 saat, 2 gün olarak planlanmıştır. Belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde: Katılımcılara, Spor Bilimleri alanı içerisinde, antrenmanların planlanması, izlenmesi ve uygulanması; müsabakaların takip edilmesi gibi konularda kullanılan teknolojiler hakkında eğitim verilecektir. Sporcu performans takip sistemleri, sporcu performansarını analiz ve değerlendirme ekipman, metodlar ve genetik araştırmalar hakkında güncel uygulamalar paylaşılacaktır.

Eğitimlerin etkisi, Spor Bilimleri alanında sporcu, antrenör, kondisyoner ve spor araştırmacılarının güncel teknolojik gelişmeleri takip etmeleri sağlanarak, sahada Mobil Uygulamaları daha çok kullanmaları teşvik edilecektir. Bu bağlamda bu bilimsel etkinlik projesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nde lisans eğitimi gören veya halen spor bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimine devam öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Bu kadro, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerden oluşmaktadır. Projenin, Güncel Araştırmalar Bölümünde eğitimciler, güncel bilimsel araştırmaların sonuçları hakkında bildiri sunumları yapılacaktır. Katılımcıların, sporda teknolojik gelişmeler ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması planlanmaktadır.

Çalıştay: Bu bölümde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma grupları oluşturarak araştırma önerisi geliştirmesi için çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay sonrası, gruplar araştırma önerilerini sunacak ve tartışacaktır.


Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi program için kullanılacak alt yapı Bayburt Üniversite’si tarafından organize edilecek ve katılımcıların erişimi sağlanacaktır. Etkinlik için Microsoft Teams programından yararlanılacaktır. Çevrimiçi gerçekleştirilen programın tamamı kaydedilecektir.

Etkinlik Microsoft Teams bağlantı bilgileri için tıklayınız...

Etkinlik Programı için tıklayınız...

Etkinliğe başvuru yapmak için bayu2237.bayburt.edu.tr/spor2 adresinde yer alan online Başvuru Formunu (Doldurmak için tıklayınız !) doldurup ilgili belgeleri online olarak eklemeniz gerekmektedir.


Başvuru sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunları fguder@bayburt.edu.tr veya onurakman@bayburt.edu.tr adresine iletebilirsiniz.Eğitmenler

Prof. Dr. Serkan HAZAR - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Nevin AYSEL GÜZEL - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Osman ATEŞ - İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Ender EYUBOĞLU - Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Gökhan DELİCEOĞLU - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dr. Zeki AKYILDIZ - Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Dr. Celal BULĞAY - Bingöl Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Dr. Fatih AĞDUMAN - Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Buket ŞERAN - Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN - Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Çağrı ÇELENK - Kayseri Erciyes Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Murat AKYÜZ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Yaşar ŞAHİN - Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Dr. Betül CANBOLAT GÜDER (Yürütücü) - Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör Onur AKMAN - Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Necip Fazıl KİSHALI - Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Murat TAŞ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Duygu SEVİNÇ YILMAZ - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Ersan TOLUKAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

Projeye katılım için, projenin etkinlik programının tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar, çevrimiçi olarak sosyal medya hesapları, projenin web sitesi ve üniversite/araştırma merkezlerinin mailing sistemleri aracılığıyla duyurular yapılacak ve başvurular çevrimiçi olarak kabul edilecektir. Başvurular, belirlenen kriterlere uygun olmadığı takdirde reddedilecektir. Projeye toplam 60 kişi katılım sağlayacaktır. Projenin tüm etkinlikleri çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe başvuru yapmak için bayu2237.bayburt.edu.tr/spor2 adresinde yer alan online Başvuru Formunu (Doldurmak için tıklayınız !) doldurup ilgili belgeleri online olarak eklemeniz gerekmektedir.


Başvuru sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunları fguder@bayburt.edu.tr veya onurakman@bayburt.edu.tr adresine iletebilirsiniz.


Başlıca başvuru koşulları aşağıdaki maddelerde belirlenmiştir;

1. Spor Bilimleri Fakültesinde Lisans öğrencisi olmak,

2. Spor Bilimlerinde Yüksek Lisans öğrencisi olmak,

3. Spor Bilimlerinde Doktora öğrencisi olmak,

Bu koşullardan birini sağlayan başvuranlar, aşağıdaki kriterlerde yer alan puan sistemine göre yüksek puandan alçak puana doğru sıralanacaktır.


Puanlama kiriterleri aşağıdaki maddelerde belirlenmiştir;

• Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında tamamlanmış proje: 100 puan

• Ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanmış makale: 30 puan

• Ulusal veya uluslararası bilimsel kongrelerde bildiri: 15 puan

Yökdil ve YDS sınavları veya bu sınavlara ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen sınavlarda;


Katılımcı seçim işlemi puanlara göre yüksekten alçağa doğru gerçekleştirilecek ve seçilen adaylara duyurulacaktır. Bununla birlikte, sonraki en yüksek puanlı öğrenciler de sırasıyla yedek liste olarak ilan edilecektir. Yedek listedeki öğrencilerin, asil listedeki öğrencilerin herhangi bir sebeple programa katılamaması durumunda etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Betül CANBOLAT GÜDER
Bayburt Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
E-Posta: betulguder@bayburt.edu.tr