TÜBİTAK 2237-A
Multidisipliner Yaklaşımla Sporda Çocuk Koruma
6-8 Kasım 2023


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Amaç

Bu bilimsel etkinlik projesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Projenin amacı, sporda çocuk korumanın önemini vurgulamak, iyi uygulama örneklerini tanıtmak, doğru bilinen yanlışları ele almak, öğretmen ve antrenörlerin hukuki ve vicdanı sorumluluklarını anlatmak ve güncel bilimsel araştırmalardan örnekler vererek çalışma grupları oluşturarak güncel bilimsel araştırma önerileri geliştirmektir. Bu bağlamda katılımcılar, mesleki geleceklerinde çocukların güvenliği ve korunması konusunda hukuki ve vicdani sorumluluklarını bilerek, daha bilinçli ve donanımlı olarak mesleki yaşamlarını sürdürebileceklerdir.

Kapsam

Sporda Çocuk Korumanın Önemi: Sporda çocuk koruma, çocukların spor etkinliklerinde fiziksel, duygusal ve cinsel istismardan korunmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Çocukların spor alanında olumlu ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olarak gelişimlerini sürdürebilmeleri için çocuk koruma ilkeleri ve politikaları hayati öneme sahiptir. Çocukların güvenliği ve sağlıklı bir şekilde spor aktivitelere katılımları, sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüvenlerinin artmasını sağlayacaktır.

İyi Uygulama Örnekleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar: Bu bölümde, katılımcılara sporda çocuk koruma konusunda Dünya’da ve Türkiye’deki uygulamalardan bahsedilecektir. Sporda çocuk koruma hakkında doğru bilinen yanlışlar tartışılacaktır. Çocukların haklarının korunması, spor alanlarında güvenli bir ortamın oluşturulması, eğiticilerin ve antrenörlerin çocuklara uygun eğitim faaliyetleri uygulaması, istismar şüphesi durumunda doğru adımların atılması gibi konular yer almaktadır. Ek olarak Ulusal ve Uluslararası anlamda çocuk kavramı, çocuk hakları ve çocuk koruma politikaları, hukuki boyutta tartışılacaktır.

Eğitici ve Personel Sorumlulukları: Bu bölümde, eğiticilerin (antrenör, öğretmen, spor lideri vb.) ve personellerin (personel, koordinatör, yönetici vb.) sporda çocuk koruma konusundaki sorumlulukları ele alınacaktır. Spora katılım ortamlarında çocukların korunmasında kritik bir rol oynayan çalışan ve eğitici personeller sorumlulukları hukuki çerçevede anlatılacak ve tartışılacaktır. Bu sorumluluklar arasında çocukların fiziksel ve duygusal güvenliğini sağlamak, istismar şüphesi durumunda ilgili mercilere bildirimde bulunmak, ebeveynlerle düzenli iletişim kurmak ve çocukları koruyucu politika ve prosedürler hakkında bilgilendirmeler yapmak yer almaktadır. Bunun yanı sıra, mesleki hukuki sorumluluklar ve toplum vicdanını ilgilendiren kültürel bazı sorumluluklar ele alınarak katılımcılara geniş kapsamlı sunum yapılacaktır.

Güncel Araştırmalar: Bu bölümde, güncel bilimsel araştırmaların sonuçlarını tartışan bildiri sunumları yapılacaktır. Katılımcılar, çocuk koruması alanında yapılan güncel araştırmaların bulgularını inceleyerek, bilgi ve farkındalık düzeylerini artırabileceklerdir. Araştırmaların konuları arasında çocuk istismarı risk faktörleri, koruyucu faktörler, antrenörlerin eğitimi, çocuk koruması politikalarının etkisi, Dünya’da ve Türkiye’de istismarın boyutları ve istatistikler hakkında bilgi edineceklerdir. Buna ek olarak, sporda çocuk koruma programı hakkında Türkiye’de devam eden projeler ile UNICEF, Avrupa Birliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bu kapsamda gerçekleştirdiği proje ve sonuçları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Çalıştay: Bu bölümde, farklı disiplinlerden bir araya gelmiş yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma grupları oluşturarak araştırma önerisi geliştirmesi için çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay sonrası, gruplar araştırma önerilerini sunacak ve tartışacaktır.


Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik hibrit sistem ile yapılacaktır. Konaklama için eğitimciler ve katılımcılara Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Konuk Evi’nde projeye özel olarak %30 net indirim taahhüttü ile konaklama imkânı sağlanacaktır. Etkinlik alanı ile konaklama transferinde üniversite tarafından servis imkânı sağlanacaktır

Etkinlikler, Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Konferans salonu hibrit sisteme elverişli, çalıştaylar ve sunumlar için teknik altyapısı yeterlidir. Bu kapsamda, yüz yüze katılım sağlayamayan başvuru sahipleri çevrimiçi olarak etkinliğe katılabileceklerdir. Çevrimiçi olarak katılım sağlayacak kişiler için Microsoft Teams grupları oluşturulacak etkinlikler buradan canlı olarak yayınlanacaktır. Buna ek olarak, eğitimler Bayburt Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü desteği ile tüm canlı yayınlar kaydedilecek ve proje web sitesinde yayınlanacaktır.

Etkinlik Programı için tıklayınız...


Eğitmenler

Prof. Dr. Baki YILMAZ- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Yaşar ŞAHİN - Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Sonnur KÜÇÜK KILIÇ - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ersan TOLUKAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Onur SEVER - Gümüşhane Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ - Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Duygu SEVİNÇ YILMAZ - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Spor Bilimler Fakültesi
Dr. Mehmet İNAN - Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇİFTÇİ - Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
Dr. Özgün PARASIZ - Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Dr. Cansu TUTKUN - Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN - Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Necip Fazıl KİSHALİ - Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Murat AKYÜZ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Çağrı ÇELENK - Kayseri Erciyes Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Didem GÜLERYÜZ - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi
Dr. Ferhat GÜDER (Yürütücü) - Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör Onur AKMAN - Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hasan ŞAHAN - Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Taner BOZKUŞ - Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Ali ÖZKAN - Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

Projeye katılım için, projenin etkinlik programının tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar, çevrimiçi olarak sosyal medya hesapları, projenin web sitesi ve üniversite/araştırma merkezlerinin mailing sistemleri aracılığıyla duyurular yapılacak ve başvurular çevrimiçi olarak kabul edilecektir. Başvurular, belirlenen kriterlere uygun olmadığı takdirde reddedilecektir. Katılım koşullarını sağlayıp, yüz yüze katılım hakkı kazanamayan tüm başvuru sahipleri için tüm etkinlik programı hibrit eğitim sistemiyle desteklenecektir. Katılımcılar, çevrimiçi olarak tüm etkinliklere katılım sağlayacaktır.

Yüz yüze eğitime katılacak katılımcı sayısı 20 kişi olarak belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında, katılımcı sayısı 10 erkek ve 10 kadın olarak eşit iki grupta belirlenmiştir.

Etkinliğe katılmak için bayu2237.bayburt.edu.tr/spor1 adresinde yer alan Etkinlik Başvuru Formu doldurulup imzalayıp ve ilgili belgeleri ekleyerek fguder@bayburt.edu.tr veya onurakman@bayburt.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.Başlıca başvuru koşulları aşağıdaki maddelerde belirlenmiştir;.

• Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuş, aktif olarak aynı alanda Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimine devam etmek,

• Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik Programında” mezun olmuş, aktif olarak aynı alanda Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimine devam etmek,

• Eğitim Fakültesi’nin “Eğitim Bilimleri Bölümü ve Temel Eğitim Bölümü” mezun olmuş, aktif olarak aynı alanda Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimine devam etmek,

• Lisans mezuniyet puanı 4’lük sistemde 2.5’in üzerinde; 100’lük sistemde 65’in üzerinde olmak

Koşulları aranmaktadır. Tüm bu koşulları sağlayan başvuranlar, aşağıdaki kriterlerde yer alan puan sistemine göre yüksek puandan alçak puana doğru sıralanacaktır;


Başlıca başvuru koşulları aşağıdaki maddelerde belirlenmiştir;.


• Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında tamamlanmış proje: 100 puan

• Ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanmış makale: 30 puan

• Ulusal veya uluslararası bilimsel kongrelerde bildiri: 15 puan

Yökdil ve YDS sınavları veya bu sınavlara ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen sınavlarda;


Sıralama puanlara göre yüksekten alçağa doğru listelenecek ve 2 ayrı grupta (kadın-erkek) ilk 10 kişi seçilerek duyurulacaktır. Bununla birlikte, sonraki en yüksek puanlı öğrenciler de sırasıyla yedek liste olarak ilan edilecektir. Yedek listedeki öğrencilerin, asil listedeki öğrencilerin herhangi bir sebeple programa katılamaması durumunda etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Ferhat GÜDER
Bayburt Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
E-Posta: fguder@bayburt.edu.tr