TÜBİTAK 2237-A
SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLİK, PATENT SÜREÇLERİ VE FİNANSMAN SAĞLAMA EĞİTİMİ
07-08 Mart 2024


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Sağlık alanında hızla gelişen bilim ve teknoloji, hastalıkların önlenmesine, bireylerin kaybettikleri sağlığına yeniden kavuşmalarına ve toplumsal sağlığın geliştirilmesine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Fakat ülkelerin küresel boyuttaki bu gelişime uyum sağlamaları bilime ve teknolojiye yapılan yatırımlarla birlikte sağlık harcamalarını arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’nin de sağlık harcamalarına ayırdığı bütçe toplam bütçenin içerisinde oldukça ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Sağlık harcamalarında etkinliğin arttırılması ve ayrılan bütçenin daha verimli değerlendirilebilmesi için sağlık alanında ve teknolojisinde geliştirilen projelerin patentlerinin alınması ve üretime geçilebilmesi için en uygun finansal desteğin sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan yapılacak olan etkinlik ile sağlık bilim ve teknolojilerindeki son gelişmelerin incelenmesi, sağlık alanındaki projelerin patentlerinin alınması ve finansmanının sağlanması konusunda bilgi düzeyinin arttırılması ve sağlıkta girişimcilik bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Etkinlik kapsamında sağlık araştırmalarında bilim ve etik, kaynak tarama, bilimsel bilgiye erişim, TÜBİTAK programlarının ve öncelikli araştırma alanlarının tanıtımı, sağlık teknolojileri, e-sağlık uygulamaları, sağlıkta yapay zekâ ve nesnelerin interneti, iş fikirlerine finansal destek sağlama, patent süreçleri ve sağlıkta teknoloji odaklı girişimcilik gibi konular ele alınacaktır. Eğitim içeriği katılımcılara interaktif eğitim yöntemleriyle teorik olarak verilecektir. Eğitim programının süresi 2 gün içerisinde toplam 16 saat olarak planlanmıştır. Verilecek olan eğitimlerin neticesinde katılımcıların sağlık alanında daha girişimci rol almaları ve patent süreçleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanarak ülkenin kalkınmasına destek olmaları projenin yaygın etkisini arttıracaktır.

Etkinliğin hedefleri, belirlenen amaç ve kapsam çerçevesinde:

  • Sağlık alanında geliştirilen projelerin kalkınma hedefleri açısından önemine değinmek,
  • Sağlık araştırmalarında etik kurulların yapılarını ve kapsamlarını incelemek,
  • TÜBİTAK programlarının ve öncelikli araştırma alanlarının tanıtımı yapmak ve bu alanlarda nitelikli iş fikirlerinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ konusunda son gelişmeleri değerlendirmek ve sağlıkta teknoloji odaklı girişimcilik bilinci oluşturmak,
  • Patent süreçleri ve iş fikirlerine finansal destek sağlamak şeklinde oluşturulmuştur.

Etkinliğin yürütücüsü, Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Etkinlik içerisindeki rolü Bayburt Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan akademisyen ve alanında uzman eğitimcileri bir araya getirmektir.


Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik programı 2 gün olarak belirlenmiştir. Tüm eğitimler online olarak yapılacaktır. Online eğitimlerde üniversitenin MS-Teams altyapısı kullanılacaktır.

Etkinlik Programı için tıklayınız...


Eğitmenler

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Yusuf Yalçın İLERİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Mehmet HACIBEYOĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ahmet İLHAN - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kubilay ÖZER - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Halil TÜRKTEMİZ - KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
Arş. Gör. Emre AKGÜN - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Yüksek Bilg. Mühendisi Yasin DOĞANŞAH - Sağlık Bakanlığı, Mersin Erdemli Devlet Hastanesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Yusuf Yalçın İLERİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Mehmet HACIBEYOĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ahmet İLHAN - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ (Proje Yürütücüsü) - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kubilay ÖZER - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Halil TÜRKTEMİZ - KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
Arş. Gör. Emre AKGÜN - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Rahime Nur DEMİR - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Esra GÜNAY - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Yüksek Bilg. Mühendisi Yasin DOĞANŞAH - Sağlık Bakanlığı, Mersin Erdemli Devlet Hastanesi

Bilim Kurulu

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Yusuf Yalçın İLERİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Mehmet HACIBEYOĞLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ahmet İLHAN - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ (Proje Yürütücüsü) - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kubilay ÖZER - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Halil TÜRKTEMİZ - KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
Arş. Gör. Emre AKGÜN - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Yüksek Bilg. Mühendisi Yasin DOĞANŞAH - Sağlık Bakanlığı, Mersin Erdemli Devlet Hastanesi

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

Etkinlik sağlık bilimleri alanında nitelikli iş fikirleri oluşturma ve patent süreçleri konusunda bilgi edinmek isteyen Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri için oluşturulmuştur. Bu konuda bilgi düzeyini arttırmak ve sağlık bilimleri alanında girişimciliği teşvik etmek için tasarlanan etkinliğe, Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nin çeşitli bölümlerinden öğrencilerin katılımı beklenmektedir. Eğitimin kontenjanı en az 50 öğrenci olarak planlanmış, en fazla 100 öğrenci şeklinde sınırlandırılmıştır. Başvurular https://bayu2237.bayburt.edu.tr/saglik3 adresindeki başvuru linki aracılığı ile yapılacaktır.

Öğrenciler güncel transkript ve dil belgesini (mevcut ise) başvuru formu aracılığı ile ileteceklerdir. Katılımcıların seçimi bu kriterler üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru belgeleri gönderildikten sonra öncelikle bir ön değerlendirme yapılacak, eksik belgesi olan ya da gerekli şartları sağlamayan adaylar etkinlik dışında tutulacaktır. Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, başvurular puanlama sistemi kullanılarak seçme kriterlerine göre değerlendirilecektir.

Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

Toplam puanı en yüksek olan ilk 100 öğrenci asil olarak seçilecektir. Sonraki en yüksek puana sahip 50 öğrenci ise sırasıyla yedek listede ilan edilecektir. Yedek listedeki öğrenciler, asil listedeki öğrencilerin herhangi bir sebeple programa katılamaması durumunda etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır. Katılımcıların TÜBİTAK-ARBİS veri tabanına kayıtlı olması veya kabul edildiği takdirde kayıt yaptırması gerekmektedir.

Etkinliğe katılmak için aşağıda yer alan katılım linkinden başvuru formu doldurulmalıdır.


Etkinlik Başvuru Linki

Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILINÇ
Bayburt Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi
Tel: +90(458) 211 11 76
E-Posta: mehmetkilinc[at]bayburt.edu.tr