TÜBİTAK 2237-A
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİNDE MALZEME BİLİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ
04-05 Ekim 2023


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Amaç

Ülkemiz, son zamanlarda teknolojik atılım hareketi içinde başta savunma sanayisi olmak üzere, deniz endüstrisi ve gemi sanayisi, demiryolları, otomotiv alanında büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu kapsamda savunma sanayisi için yerli ve milli kaynaklar kullanılarak üretilen insansız hava araçları (İHA,SİHA, Akıncı, Kızılelma), kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri olan T129 atak helikopteri, T625 Gökbey genel maksat helikopteri, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi, yerli ve milli kaynaklarla üretilen elektrikli araba (TOGG) yapılan yatırımlardan bazılarıdır. Farklı mühendislik dalları kullanılarak üretilen bu teknolojik yatırımların en önemli ortak noktası doğru malzeme seçimi ve kullanımıdır. Doğru malzeme seçimi son ürünün kalitesini arttırdığı gibi ürün maliyetini de azaltmaktadır. Bu bağlamda mühendislik ve doğa bilimlerinde kullanılan malzeme bilimi hakkında bir eğitim planlanmıştır. Bu eğitim ile farklı teknolojik ürünlerde kullanılan malzemeler hakkında bilgi verilerek, üretim yöntemleri açıklanacaktır. Bununla birlikte yeni nesil malzemeler (hibrit kompozitler, hibrit-polimer esaslı malzemeler, biyo-malzemeler, visko-elastik malzemeler, hibrit alaşımlar vb) hakkında alanında uzman öğretim üyeleri tarafından örnekler ile detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bu eğitim ile ülkemizde teknolojik atılım hareketi kapsamında üretilen ve farklı sanayi alanların da kullanılan teknolojik ürünlerin malzeme bilgisi, üretim yöntemleri ve ömür hesaplamaları detaylı olarak katılımcılara açıklanması hedeflenmektedir.

Kapsam

Bu etkinlik kapsamında, sektörde yaygın olarak kullanılan malzemeler hakkında genel bilgi verilerek, üretim yöntemlerine değinilecektir. Ayrıca, ülkemizde teknolojik atılım hareketi kapsamında üretilen ve birçok sanayi alanında kullanılan teknolojik ürünlerin malzeme bilgisi, üretim yöntemleri ve ömür hesaplamaları detaylı olarak katılımcılara açıklanacaktır. Bununla birlikte eğitim seminerinin en önemli kısmı ise literatürde ve sektörde yer alan veya üzerine çalışılan yeni nesil malzemeler hakkında genel bilgi verilerek, bu malzemelerin kullanım alanları, üretim yöntemleri katılımcılara açıklanacaktır. Ülkemizde tamamen yerli ve milli kaynak kullanılarak üretilen teknolojik ürünlere yeni nesil malzemelerin entegrasyonu ve bu işlemin kazandıracağı avantajlar hakkında katılımcılara bilgi sunulacaktır. Program süresi toplam 12 saat, 2 gün olarak planlanmıştır. Farklı mühendislik dallarında çalışan mühendis, teknisyen, akademisyen ve öğrenciler ile birlikte ülkemizde her sene büyük bir coşku ile gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde birbirinden farklı teknolojik ürün geliştiren veya geliştirmeye çalışan kişiler için de verilecek olan eğitimin büyük bir yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Etkinliğin yürütücüsü, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünde görev almaktadır. Bu etkinlikteki rolü, malzeme bilimi alanında uzmanlaşmış ve geniş deneyime sahip öğretim üyelerini bir araya getirmektir. Bu kadro, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlerden oluşmaktadır.Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik programı 2 gün olarak belirlenmiştir. Tüm eğitimler online olarak yapılacaktır. Online eğitimlerde üniversitenin MS-Teams altyapısı kullanılacaktır.

Etkinlik Programı için tıklayınız...


Eğitmenler

Doç. Dr. Salih Hakan YETGİN - Tarsus Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümü
Doç. Dr. Murat ÇOLAK - Bayburt Üniversitesi, Teknik bilimler MYO, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Doç. Dr. Engin ERBAYRAK - Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Tahir ŞENSOY - Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Dr. Kerem ASMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Doç. Dr. Salih Hakan YETGİN - Tarsus Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümü
Doç. Dr. Murat ÇOLAK - Bayburt Üniversitesi, Teknik bilimler MYO, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Doç. Dr. Engin ERBAYRAK - Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümü
Doç. Dr. Didem GÜLERYÜZ - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilişim Sistemleri
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Tahir ŞENSOY - Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Dr. Kerem ASMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümü
Öğr. Gör. Mehmet MEMİŞ- Bayburt Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

Bu etkinlik, malzeme bilimi konularında bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen akademisyenler ve öğrenciler için tasarlanmıştır. Etkinliğin temel amacı, malzeme bilimi hakkında geniş bir bilgi vererek, mühendislik ve doğa bilimlerinde ki yerinin önemi hakkında farkındalık yaratmaktır. Etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler, eğitimciler ve yerel yönetimler gibi, malzeme bilimi alanında çalışan veya çalışmak isteyen çeşitli profillerde katılımcılar beklenmektedir. Kontenjan 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. 20 kontenjanın akademisyenler, 30 kontenjanın ise lisans ve lisansüstü öğrenciler tarafından kullanılması planlanmıştır. Başvurular t2237.bayburt.edu.tr adresindeki başvuru formu aracılığı ile yapılacaktır.

Etkinliğe katılmak için t2237.bayburt.edu.tr adresinde yer alan Etkinlik Başvuru Formu doldurulup imzalayıp ve ilgili belgeleri ekleyerek tto[at]bayburt.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler için çalışma alanı gözetilerek yapılacaktır.


Öğrenciler; motivasyon mektubu (Öğrencinin kendini tanıtan ve bu programa başvuru amacını anlatan, yapmış olduğu çalışma ve projelerin yer aldığı bir içeriğe sahip olmalıdır), dil belgesi (mevcut ise) ve transkript belgelerini başvuru formu aracılığı ile ileteceklerdir. Katılımcıların seçimi bu kriterler üzerinden gerçekleştirilecektir.


Başvuru belgeleri gönderildikten sonra öncelikle bir ön değerlendirme yapılacaktır. Bu aşamada, eksik belgesi olan veya gerekli şartları taşımayan adaylar etkinlik dışında tutulacaktır. Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, başvurular puanlama sistemi kullanılarak seçme kriterlerine göre değerlendirilecektir.


Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

• Lisans mezuniyet notu: Genel not ortalaması 100 üzerinden değerlendirilecektir. Eğer öğrencinin notu 4'lük sistemde ise, YÖK not dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sistemdeki karşılığı hesaplanacaktır.


• Malzeme bilimi alanında yapılan akademik çalışmalar: Ulusal, uluslararası kongre veya sempozyumlarda sunulan her bir sözlü bildiri için 10 puan, ulusal veya uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde yayınlanan makaleler için 20 puan, TÜBİTAK projelerinde araştırmacı veya yardımcı araştırmacı olarak yer almak kriteri için 30 puan verilecektir.


• Dil belgesi puanı: Dil belgesi sonucuna göre puanlama yapılacaktır. Puanlama cetveli aşağıda verilmiştir.


Toplam puanı en yüksek olan ilk 30 öğrenci, asil olarak seçilecektir. Bununla birlikte, sonraki en yüksek 15 puanlı öğrenciler de sırasıyla yedek liste olarak ilan edilecektir. Yedek listedeki öğrencilerin, asil listedeki öğrencilerin herhangi bir sebeple programa katılamaması durumunda etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.


Etkinliğe katılmak için Etkinlik Başvuru Formu doldurulup imzalayıp ve ilgili belgeleri ekleyerek tto[at]bayburt.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Engin ERBAYRAK
Bayburt Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Tel: +90(458) 211 1152-1645
E-Posta: enginerbayrak@bayburt.edu.tr